Blisko 5 km sieci wodociągowej w Starym Wiśniczu
W piątek, 20.04.2018 r. zostały odebrane roboty budowlane dla zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz” – w kierunku Podgródka oraz Podgródek – etap I.

Przedmiotem odbioru były roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz o łącznej długości 4 875 m.b.

Wartość wykonanych robót wynosi: 627 253,09 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Artykuł Blisko 5 km sieci wodociągowej w Starym Wiśniczu pochodzi z serwisu Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz.

nowywisnicz.pl