Wiśnickie Pożegnanie – Maria Pieniek
 

 

 

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci

Maria Pieniek

Wieloletniej nauczycielki Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

Wyrazy współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy Rodzinie składają

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu
w czwartek, 9 listopada 2017 r. o godz. 1500

 

Pani Maria Pieniek w  latach 1977-2010 była nauczycielką języka polskiego oraz wychowawcą w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu.

W latach 1977-1986 była instruktorem szkolnej drużyny harcerskiej,a w 1983 i 1984 organizatorem Harcerskiego Zlotu Szkół Artystycznych w Nowym Wiśniczu.

W trakcie pracy w Wiśnickim Plastyku wraz z młodzieżą przygotowała liczne spektakle poetyckie i teatralne
oraz oprawę artystyczną uroczystości szkolnych.

W latach 90. prowadziła Szkolny Teatr Pospolite ruszenie, który brał udział w Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

nowywisnicz.pl