Szkoły

Julia Wójcik stypendystką SAPERE AUSO

Julia, uczennica klasy 5c, została stypendystką Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO. Otrzymała stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Julia jest bardzo dobrze zorganizowana, […]