Warsztaty, zespół wokalny, koncert – wszystko to w Zakładzie Karnym
ZK w Nowym Wiśniczu
W Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu trwa realizacja autorskiego projektu muzycznego „Tolerancja” – warsztaty muzyczne i prezentacje koncertowe dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu wraz z formowaniem stałego zespołu wokalnego.

Istotą projektu jest zaangażowanie środowiska artystycznego – muzycznego, na rzecz środowiska wykluczonych, w tym przypadku osób pozbawionych wolności. Zadanie służy zapoczątkowaniu współpracy artystów, pedagogów muzycznych, funkcjonariuszy służby więziennej na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Przedsięwzięcie umożliwia korzystanie z oferty kulturalnej przy jednoczesnym aktywnym włączeniu skazanych w działania artystyczne wraz z edukacją artystyczną.

Projekt zakładał nabór osadzonych do zespołu wokalnego, przeprowadzenie warsztatów chóralnych oraz organizację koncertu ze wspólnym udziałem Stanisława Soyki, zespołu wokalnego Cracow Singers oraz nowej formacji wokalnej, która będą tworzyć osadzeni Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Podczas koncertu zaprezentowany zostanie m.in. program wypracowany podczas cyklu warsztatów, na który złożą się utwory chóralne z gatunku muzyki klasycznej, jazzowej oraz aranżacja wielogłosowa kompozycji Stanisława Soyki pn. „Tolerancja”. Ten ostatni utwór skazani zaśpiewają wspólnie ze Stanisławem Soyką.

Koncert zaplanowany został na godzinę 16.00 w dniu 18 października i odbędzie się w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Na obecnym etapie, zajęcia warsztatowe przynoszą już efekty wspólnej pracy i bezcenne doświadczenia. Uczestnicy warsztatów wokalnych- więźniowie – konsekwentnie oddają się pracy artystycznej. Sztuka chóralna, wielogłosowa w swej naturze opiera się na społecznych relacjach – śpiew chóralny polega na współpracy pomiędzy poszczególnymi głosami –dopiero wspólny śpiew – współpraca śpiewaków tworzy efekt harmonii, w której każdy głos stanowi niezbędny i niezastąpiony składnik.

 

 

Projekt pn.

„TOLERANCJA” – WARSZTATY MUZYCZNE I PREZENTACJE KONCERTOWE DLA OSADZONYCH
W ZAKŁADZIE KARNYM W NOWYM WIŚNICZU WRAZ Z FORMOWANIEM
STAŁEGO ZESPOŁU WOKALNEGO.

„DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Instytucja Zarządzająca programem „Kultura Dostępna”: Narodowe Centrum Kultury

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym:

Bruk-Bet

Eco-Ins-Bud

Kominus

Robut

 

Realizator zadania:

Fundacja Equinum

 

Partnerzy/Współorganizatorzy zadania:

Gmina Nowy Wiśnicz

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Concept Music Art

Cracow Singers

 

Patronat medialny:

Radio Kraków

Katarzyna Freiwald

st. szer. Marcin Kalinowski

Artykuł pochodzi z serwisu Zakład Karny w Nowym Wiśniczu