Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 04.10.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie
nie jest przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/1314/N/2017 z dnia 06 października 2017r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Badania laboratoryjne próbek wody wykazały zanieczyszczenia  mikrobiologiczne – bakterie grupy coli 12 j.t.k. (wartość dopuszczalna 0 j.t.k).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych polegających na spłukiwaniu toalet oraz celów przeciwpożarowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Artykuł pochodzi z serwisu PSSE Bochnia