Inwestycje i remonty drogowe ️na terenie powiatu️
Inwestycje i remonty drogowe 🛣️na terenie powiatu🚧⚠️

Zakończono inwestycje i remonty na drogach powiatowych za prawie 900 tysięcy złotych przy budowie chodnika w Damienicach i Proszówkach, przebudowie drogi w Pogwizdowie oraz budowie progów i przejść na terenie powiatu.
Czytaj więcej: http://bit.ly/2gasTZr

 

Ponad 650 tysięcy złotych wyniosła budowa prawie kilometrowego odcinka chodnika wraz z kolektorem deszczowym w miejscowości Damienice i Proszówki. Inwestycja  realizowana były przy wsparciu finansowym Gminy Bochnia.

Na finiszu są również prace przy inwestycji na kwotę ponad 112 tysięcy złotych, dotyczącej  odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Pogwizdów – Kopaliny Pogwizdowskie wraz z budową peronu dla wsiadających na istniejącym przystanku autobusowym. W ramach inwestycji powstał chodnik i peron, przebudowie uległy zjazdy indywidualne oraz wybudowano kanalizację deszczową wraz z wykonaniem wylotu. Inwestycja  realizowana były przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Wiśnicz.

Na drodze powiatowej w Grabiu wybudowano próg zwalniający przy wsparciu finansowym Gminy Łapanów, natomiast w Sobolowie powstało wyniesione przejście dla pieszych i próg wyspowy wraz z oznakowaniem pionowym. W  Bratucicach  wymieniono bariery energochłonne na długości 136 mb oraz naprawiono pobocza, a w Stanisławicach zamontowano bariery trzepakowe wzdłuż chodnika na odcinku 150 mb .  Zlikwidowano również przełomy na drodze w Rzezawie przy ul. Topolowej, w Bochni przy ul. Krzeczowskiej oraz w Ujeździe, Leszczynie i Rajbrocie. Wartość remontów wyniosła ponad 125 tysięcy złotych.

Ponadto trwają prace przy rozbudowie dróg powiatowych w Pogwizdowie i Zawadzie oraz Brzeźnicy i Łazach w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Prace zakończą się do końca października.
Artykuł pochodzi z serwisu Starostwa Powiatowego w Bochni