Płatne staże z możliwością zatrudnienia
Płatne staże z możliwością zatrudnienia

Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą – bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Czytaj więcej: http://bit.ly/2xg6K1l

Artykuł pochodzi z serwisu Starostwa Powiatowego w Bochni